2007/Jun/18
ปล่อยมือ - แอน ธิติมา

ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ

มันช่างดุว่างเปล่า

ภายในใจ ช่างอ้างว้างเงียบเหงา

ทั้งทั้งที่เธออยู่ตรงนี้

และมือของเธอ ที่สัมผัส

ไม่อบอุ่นเหมือนดั่งเดิมทุกที

ไม่มีรักจริง เหมือนเคยมี

ไม่เหลือเลยความผูกพัน

ปล่อยมือฉัน แล้วจากไปเสียเถิด

เข้าใจแล้วว่าเราไม่รักกัน

ก็ยอมรับว่ามัน คงถึงวัน

ที่ชีวิตของฉัน ไม่เหลือใคร

ดูเธอคง อยากมีคำบางคำ

เพื่อเป็นการร่ำลา

พอเถอะพอ หากว่ามันหนักหนา

ไม่ต้องบอกมาก็เข้าใจ

แค่ดุท่าทาง ของตัวเธอ

ก็พอรู้ว่าเธอจะไป

อ่านแค่สายตา ก็รู้ใจ

อย่าพูดอะไรอีกเลย

ปล่อยมือฉัน แล้วจากไปเสียเถิด

เข้าใจแล้วว่าเราไม่รักกัน

ก็ยอมรับว่ามัน คงถึงวัน

ที่ชีวิตของฉัน ไม่เหลือใคร


»-(¯`v´¯)-» iampare »-(¯`v´¯)-»
View full profile