2007/Jun/21
เธอไม่เคยตาย.. (จากความทรงจำ) - วงทู

เหมือนฝันร้ายกลายเป็นจริง เมื่อวันที่เสียเธอ

รักนี้ต้องเจอ การจากลา

ทิ้งไว้แค่ความทรงจำ ไม่มีทางย้อนมา

จำเธอติดตา ไม่อาจจะลืม

ครั้งนั้นที่มีเธอยู่ ต่างคนต่างรู้ใจ

ทุกข์ร้อนเท่าไหร่ ก้าวไปด้วยกัน

ครั้งนี้ไม่มีเธออยู่ ใจมันทรมาน

ยังคงต้องการเธออยู่เสมอ

เธอไม่เคย จะตายจากไปในใจฉันยังมีเธอ

เหมือนคนละเมอ บ้าบอยังรอแม้สายเกินไป

เคยรักเธอคนเดียว เกิดมาไม่เคยคิดรักใคร

ฟ้าดินทลาย แต่ใจยังคงรักเธอ

อยากจะหมุนวันเวลา ให้กลับคืนไป

อยากจะย้อนไป เป็นเหมือนดังวันวาน

แต่สิ่งที่เป็นจริง เราต้องจากกันไกล

รับรู้ใจนี้เอาไว้ เธอยังไม่ตายไปจากใจฉัน

เธอไม่เคย จะตายจากไปในใจฉันยังมีเธอ

เหมือนคนละเมอ บ้าบอยังรอแม้สายเกินไป

เคยรักเธอคนเดียว เกิดมาไม่เคยคิดรักใคร

ฟ้าดินทลาย แต่ใจยังคงรักเธอ

เธอไม่เคย จะตายจากไปในใจฉันยังมีเธอ

เหมือนคนละเมอ บ้าบอยังรอแม้สายเกินไป

เคยรักเธอคนเดียว เกิดมาไม่เคยคิดรักใคร

ฟ้าดินทลาย แต่ใจยังคงรักเธอ

เธอไม่เคย จะตายจากไปในใจฉันยังมีเธอ

เหมือนคนละเมอ บ้าบอยังรอแม้สายเกินไป

เคยรักเธอคนเดียว เกิดมาไม่เคยคิดรักใคร

ฟ้าดินทลาย แต่ใจยังคงรักเธอ


»-(¯`v´¯)-» iampare »-(¯`v´¯)-»
View full profile